PTC Bulovka
2009-2012
projekt a realizace interiéru Protonového terapeutického centra, FN Bulovka
generální projektant: Helika a.s.

Stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2013 udělovanou Nadací pro rozvoj architektury a stavitelsví ABF