Administrativní centrum Crystal
2009
soutěž - interiér vstupních prostor