Jídelna v parku


2015
koncepční studie

spolupráce Štefan Šulek

Hlavní koncept nové jídelny je založen na její umístění a tvarové jednoduchosti. Zeleň v parku ? vchází? do budovy a uživatel si může během oběda užívat přírodu. Vzdušný dřevěný rastr střechy umožňuje integraci funkce parku a jídelny a stírá hranici mezi exteriérem a interiérem. Technologické objekty jsou ve formě monolitických bloků a vymezují jednotlivé funkce jako jsou kuchyň nebo bar na terase.