AB Vítkovice
2007-2008
urbanistická studie, věžový dům