Redesign poboček České Pojišťovny
2011
vyzvaná architektonická soutěž

Při vytváření nového konceptu poboček České pojišťovny jsme vzali v úvahu hlavní body zadání: modularitu, zaměření na detail, autenticitu a odlišení od konkurence. Stejně tak jsme respektovali požadavek na maximální flexibilitu, snadnou orientaci, jednoduchost, otevřenost, férovost a rychlost.

Jako hlavní výzvu ale chápeme zhmotnění hodnot, které v našem prostředí Česká pojišťovna představuje a chce v budoucnu představovat. Je to zejména domácí tradice, která se v žádném případě nesmí zaměňovat za zkostnatělost, ale naopak tradice, která dodá jistotu podané pomocné ruce. Design interiéru musí podporovat samostatnost, klient se sám rozhoduje, nikdo a nic ho k ničemu nenutí. Proto by každá pobočka měla mít několik zón lišících se mírou pozornosti pracovníků ČP - od nezávazného zázemí pro přečtení novin po samostatné vyřízení pojistné události, konzultaci s odborníkem/technikem/obchodníkem, až po projednání citlivých záležitostí v diskrétní zóně. Vše s důrazem na partnerský vztah klient-pracovník ČP.

Materiálové a barevné řešení by mělo evokovat nevtíravost, klid, přehlednost. I s ohledem na velký podíl starší klientely je vhodné používat tradiční materiály v tradiční formě (knoflíkové čalounění, dřevo) přitom v moderních a hravých tvarech a v kombinaci s nejmodernější technologií.